Psychologie · Tarief

Met alle zorgverzekeraars heb ik wederom in 2020 contracten afgesloten voor als u 18 jaar en ouder bent. Zie hiervoor de link zorgverzekeraars.

Met gemeenten heb ik vanaf 1 januari 2020 geen contracten afgesloten. Dat betekebt dat ik wel psychologische hulp voor jongeren van 12 - 18 aanbied, maar dat deze zelf bekostigd dient te worden.

In 2020 vergoeden alle zorgverzekeraars de meeste psychologische hulp vanaf 18 jaar en ouder vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.

Wel is het eigen risico van € 385,- (of hoger indien u dit zelf gekozen heeft) van toepassing, voor zover dit nog niet op is.

Hoeveel gesprekken (tijd) u vergoed krijgt, hangt af van de ernst van de problematiek. De zorgverzekeraars hanteren drie categorieën qua zwaarte van de problematiek. In de intakefase stel ik, samen met u, vast of u voor een module kort, middel of intensief in aanmerking komt.


Maximum tarieven 2020:

De maximumtarieven worden jaarlijks door de NZA geïndexeerd. Genoemde, onderstaande prijzen, zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien er wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen ander prijzen gelden.

Zoals al aangegeven heeft Psychologenpraktijk Nelissen voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De tarieven van de verzekerde zorg, die dan gelden zijn rond de 90 % van de genoemde, onderstaande tarieven (deze komen dus geheel voor vergoeding in aanmerking daar waar het verzekerde zorg betreft en daar waar het eigen risico op is): 

* Psychologische hulp, kort, 294 minuten incl. indirecte tijd: € 503,47.

* Psychologische hulp, middel, 495 minuten incl. indirecte tijd: € 853,38

* Psychologische hulp intensief, 750 minuten incl. indirecte tijd: € 1.383,65.

* Psychologische hulp chronisch, 750 minuten incl. indirecte tijd: € 1.330,98

* onvolledig behandeltraject (voorheen transitie) max. 120 minuten incl. indirecte tijd: € 219,78.

* Particulier consult, 45 minuten: € 110,27 incl.mailtjes en telefonisch contact.


Sommige psychologische hulp wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Mogelijk wordt deze wel (deels) vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Het gaat hier om relatieproblematiek, aanpassingstoornissen, werkgerelateerde problematiek, rouwreactie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek en identiteitsproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeringspolis. In dit geval geldt het genoemde, particulier tarief.

 

Mogelijk kan uw werkgever ook een bijdrage in de kosten leveren.

 

Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak minstens 24 uren van te voren af te zeggen (zie ook afspraken). Voor de maandagafspraken dient minimaal een hele werkdag van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gelukt is, ongeacht de reden, wordt een tarief van € 65,- per gesprek in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.