Psychologie · Aanmelden, werkwijze, behandelmethoden en e-health, samenwerking en openingstijden

U kunt zich telefonisch aanmelden via 06-40882096.

U kunt ook meteen het Aanmeld-Formulier invullen

Of u kunt contact opnemen via het contactformlier


Werkwijze Generalistische Basis GGZ: 

U heeft zich aangemeld voor hulp door een psycholoog in de GBGGZ (Generalistische Basis GGZ). In de keten van hulp heeft u waarschijnlijk al contact met uw verwijzer gehad en een verwijsbrief ontvangen (als het om verzekerde zorg gaat). Uw verwijzer heeft dan informatie met mij uitgewisseld over het vermoeden van een diagnose, de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. Mijn manier van werken kenmerkt zich primair door een praktische en klachtgerichte werkwijze. Mijn doel is u te helpen en in een beperkt aantal sessies te komen tot verbetering van uw situatie. Dit doen we samen waarin stimulering van uw zelfredzaamheid van belang is. Wanneer dat nodig is, zullen achterliggende problemen in de behandeling worden betrokken. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een voorlopige inschatting te maken van uw hulpvraag. Ik kijk met u of de hulpvraag binnen het kader van de GBGGZ valt (anders moet ik u terug verwijzen naar uw verwijzer). Als de hulpvraag wel binnen het kader van de GBGGZ valt, wordt aan het einde van het eerste of tweede contact een advies geformuleerd en een behandelplan gemaakt waarin ieders verantwoordelijkheden beschreven staan. Ook geef ik u dan aan, op grond van mijn bevindingen en stem dit ook met u af, of u in aanmerking komt voor een kort, middel of intensief traject. Dit gebeurt ook weer op grond van diagnose, ernst, risico, complexiteit en beloop van klachten. U dient zich niet alleen in het behandelplan te herkennen, het moiet een produkt van ons samen zijn. De wachttijden worden apart vernoemd op mijn site onder het kopje Psychologie: wachtlijst.

Een psycholoog die in de GBGGZ werkt, is net als uw huisarts, dicht bij u in de buurt. Deze is gespecialiseerd in behandelingen van korte duur en is direct bereikbaar. Daarnaast geeft hij deskundige hulp en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Niets van wat u vertelt, komt zonder uw toestemming naar buiten. De behandelingsvormen van de psycholoog in de GBGGZ zijn er op gericht om u niet alleen goed, maar ook snel te helpen. De behandelingen zijn in het algemeen kortdurend, klachtgericht en persoonlijk.


Behandelmethoden en e-health:

Wat betreft behandelmethoden, wordt gewerkt met o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, oplossingsgerichte therapie en onderdelen uit de dialectische gedragstherapie. Deze behandelmethoden worden veelal ondersteund met E-health. Met E-health wordt bedoeld een digitale ondersteuning van de behandeling in de vorm van online behandelelementen (modules, oefeningen etc.) om uw geestelijke gezondheid, naast gesprekken, te ondersteunen. De aangeboden E-health toepassingen worden gebruikt bij angstklachten, depressie, acceptatieproblematiek en zelfbeeldproblematiek. E-health wordt gebruikt in blended-care vorm, dat wil zeggen als ondersteuning van de behandeling en aanvullend op de gesprekken. E-health geeft u de mogelijkheid om meer invloed op uw herstel te hebben; u hoeft daarmee niet te wachten op het volgende gesprek om gericht bezig te zijn met uw klachten.

Psychologenpraktijk Nelissen beschikt over een patientenportaal inclusief e-consult.


Samenwerking

Psychologenpraktijk Nelissen werk samen met andere partners en disciplines in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerste lijn) en de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen tweede lijn) waar het in het het belang kan zijn van uw hulpverlening en alleen als u daar goedkeuring voor geeft. Gedacht kan dan worden aan gegevens opvragen bij een eerdere hulpverlener of ook informatie verstrekken aan een andere hulpverlener die bij mij informatie over u opvraagt. Maar daarnaast kan er ook, met uw instemming, tussentijds in uw behandeling met uw huisarts of andere betrokken hulpverleners informatie uitgewisseld worden over behandeling en diagnostiek.

Gerichte lokale samenwerking met verschillende huisartsenpraktijken vindt plaats in de vorm van een samenwerkingsverband waarin een aantal keren per jaar casuistiek en andere ontwikkeltrajecten in de generalistische basis ggz besproken wordt. Daarnaast is er waar nodig samenwerking met andere lokale partners in de gezondheidszorg zoals Veilig Thuis, Mednetwerk, Topaze, Thuiszorg etc..


Openingstijden:

Psychologenpraktijk is op alle werkdagen geopend voor behandeling van 8.00 - 15.00 uur. Zie ook bij het kopje Informatie: beschikbaarheid en bereikbaarheid.